Účetní služby

Daňová evidenceÚčetnictví
Varianta- A (položka)FO neplátce DPHFO plátce DPHPO neplátce DPHPO plátce DPH
zaúčtovaná položka 19,-23,-22,-26,-
režijní náklady/ měsíc300,-350,-
příjem a výstup zaměstnance100,-
zpracování mezd 100,-/ os.
roční přiznání k DPFO, DPPO1000,-1200,-2000,-2400,-
roční přehled OSSZ, ČSSZ300,-
roční přehled zdravotní pojištění300,-
roční přiznání silniční daně/ 1 automobil350,-
roční přiznání silniční daně/ každý další automobil50,-
přiznání k DPH300,-390,-
přiznání k dani z nemovitosti490,-
ostatní daňová přiznání490,- až 1000,-
účetní směrnice490,-690,-
kniha jízd, cestovní příkazy250,-/ hod.
osobní jednání s úřady dle potřeb objednatele250,-/ hod.
ostatní účetní práce dle individuálních potřeb objednatele250,-/ hod.
Zaúčtovanou položkou se rozumí položka v peněžním, nebo v účetním deníku.   
Varianta- B (paušál)    
do 50 položek za měsíc1000,-1100,-1100,-1200,-
od 51 do 100 položek za měsíc1900,-2100,-2100,-2300,-
od 101 do 150 položek za měsíc2900,-3200,-3200,-3500,-
od 151 do 200 položek za měsíc3900,-4300,-4300,-4700,-
od 201 do 250 položek za měsíc4900,-5400,-5400,-5900,-
od 251 do 300 položek za měsíc5900,-6500,-6500,-7100,-
Od 301 a více položekcena dohodou
dohoda o provedení práce50,-
příjem a výstup zaměstnance100,-
zpracování mezd 100,-/ os.
roční přiznání k DPFO, DPPO1000,-1200,-2000,-2400,-
roční přehled OSSZ, ČSSZ300,-
roční přehled zdravotní pojištění300,-
roční přiznání silniční daně/ 1 automobil350,-
roční přiznání silniční daně/ každý další automobil50,-
přiznání k DPHv ceně měsíčního paušálu
přiznání k dani z nemovitosti490,- 
ostatní daňová přiznání490,- až 1000,-
kniha jízd, cestovní příkazy250,-/ hod.
osobní jednání s úřady dle potřeb objednatele250,-/ hod.
ostatní účetní práce dle individuálních potřeb objednatel250,-/ hod.
Položkou se rozumí faktura, pokladní doklad, položka na výpisu z bankovního účtu, interní doklad atd.  

Personalistika

    
Výběrové řízení350,-/ hod.Cena je orientační -dle rozsahu a domluvy
Inzerce na pracovních portálechPřefakturace dle sazby provozovatelů portálů
Příprava pracovně-právních dokumentu při výstupu a nástupu zaměstnance250,- /hod.
Poradenství v oblasti BOZP, PO a pracovnělékařské péče+ zajištění smluvního poskytovatele350,-/hod.
Poradenství v oblasti pracovně-právní legislativy350,-/hod.

Ostatní

 
Intrastat – dohodoumin. 1000,-
Ostatní administrativa 400,-/hod.
Založení nové S.R.0 (včetně poplatků -soud,notář ŽL)Připravujeme
Služby grafika a správa webových stránekPřipravujeme
Služby profesionálního fotografa pro marketingové účelyPřipravujeme
Dotace – vyhledání, zpracování, podání -kompletní servis

Připravujeme

 

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, proto jsou ceny orientační. Vytvoříme Vám nabídku k oboustranné spokojenosti.